1

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ανθοπωλείου Δημοτικού Νεκροταφείου

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…