Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) εντός του Πάρκου Φλοίσβου Πάρκου Φλοίσβου

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…