Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Aπόφαση Δημάρχου απ΄ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στεγάστρων αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-1Θ0 Αρ. Πρωτ.: 512
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-Φ6Ι Αρ. Πρωτ.: 373/18.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α)την υλοποίηση της 52ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου μας β)την έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ με απόδοση λογαριασμού, για την κάλυψη ενημέρωσης και προβολής της εκδήλωσης και γ)την έγκριση πίστωσης ποσού 600,00€ με απόδοση λογα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-2Ω9 Αρ. Πρωτ.: 291/25.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόφαση δημάρχου για την απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας «επαναφερόμενων ελαστικών κιονίσκων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-764 Αρ. Πρωτ.: 474
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΟΝΙΣΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ ΥΨΟΥΣ 70cm.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-259 Αρ. Πρωτ.: 29793
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-Ι7Ω Αρ. Πρωτ.: 511/27-10-11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για :α)την υλοποίηση Μαθητικών αγώνων στίβου Δημοτικών Σχολείων (Μαθητιάδα 2011) β)την έγκριση πίστωσης ποσού 1.500€ με απόδοση λογαριασμού για την κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-ΖΦ2 Αρ. Πρωτ.: 290/25.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 11.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την περίθαλψη ενδεών του Δήμου μας , των εορτών Χριστουγέννων 2011 (είδη διαβίωσης & περίθαλψης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-Ο8Λ Αρ. Πρωτ.: 289/25.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-ΙΓ7 Αρ. Πρωτ.: 347/8-8-11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, του νομικού προσώπου με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-70Ζ Αρ. Πρωτ.: 293/25.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « 15η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-ΖΥΓ Αρ. Πρωτ.: 304/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «12η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 6ου Δημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-42Σ Αρ. Πρωτ.: 303/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-Ρ7Φ Αρ. Πρωτ.: 496/25-10-2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-3ΦΔ Αρ. Πρωτ.: 23823/26-8-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «11η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 5ου Δημοτικού Σχολείου & 5ου ΝΠΓ Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-ΠΕΙ Αρ. Πρωτ.: 302/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2009 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « 11η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 5ου Δημοτικού Σχολείου & 5ου ΝΠΓ Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-8ΘΖ Αρ. Πρωτ.: 301/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « 11η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 5ου Δημοτικού Σχολείου & 5ου ΝΠΓ Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-Θ1Ω Αρ. Πρωτ.: 300/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «7η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 1ου & 9ου Δημοτικού Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-8ΒΨ Αρ. Πρωτ.: 299/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2009 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « 7η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 1ου & 9ου Δημοτικών Σχολείων Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-ΜΜΩ Αρ. Πρωτ.: 298/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «5η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 6ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΓΩΞΕ-4ΡΙ Αρ. Πρωτ.: 297/25.10.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,104