Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΖΩΞΕ-ΛΟΡ Αρ. Πρωτ.: 392/09.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανακατανομή των ποσών & ποσοτήτων των ομάδων 1,3,4,5,10,11,14,15,16 της με αρ. 62/10 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου μας (συνεχ.), χωρίς διαφοροποίηση του τε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΖΩΞΕ-ΠΑ7 Αρ. Πρωτ.: 189/01.06.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια "Ξύλινων στηριγμάτων δένδρων"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΖΩΞΕ-2ΘΗ Αρ. Πρωτ.: 561
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την ανακατανομή των ποσών της ομάδας 17 της με αρ. 62/10 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου μας (συνεχ.), χωρίς διαφοροποίηση του τελικού ποσού του προϋπολογισμού τ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΖΩΞΕ-Μ2Ν Αρ. Πρωτ.: 332/20.09.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια "Αγρονήματος"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΖΩΞΕ-ΓΤΡ Αρ. Πρωτ.: 560
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθειάς ανάθεση για την προμήθεια "Σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΖΩΞΕ-ΦΝΗ Αρ. Πρωτ.: 559
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Β8ΩΞΕ-7ΦΟ Αρ. Πρωτ.: 391/09.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποστολή των απόψεων του Δήμου Π. Φαλήρου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Β8ΩΞΕ-Σ00 Αρ. Πρωτ.: 305/25.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών κατασκευών (ρολόγια).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Β8ΩΞΕ-767 Αρ. Πρωτ.: 274/25.10.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-6699.04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞΕ-141 Αρ. Πρωτ.: 366/18.10.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞΕ-Ρ04 Αρ. Πρωτ.: 28998
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞΕ-51Χ Αρ. Πρωτ.: 553
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞΕ-Κ16 Αρ. Πρωτ.: 31.265-283
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞΕ-ΗΕΠ Αρ. Πρωτ.: 31.262-282
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΝΩΞΕ-ΘΞ8 Αρ. Πρωτ.: 28998
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΝΩΞΕ-94Μ Αρ. Πρωτ.: 279/25.07.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Ι.ΦΙΞ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΝΩΞΕ-3ΗΧ Αρ. Πρωτ.: 31058
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΝΩΞΕ-Κ70 Αρ. Πρωτ.: 551
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Σύμβαση καταπολέμισης πιτυοκάμπιας με βιολογική μέθοδο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΜΩΞΕ-ΠΛΩ Αρ. Πρωτ.: 30757
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (2.166,97 €) δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΒΜΩΞΕ-1Ν5 Αρ. Πρωτ.: 280/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,104