Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ποσοστού των εκτός γραφείου εξόδων κίνησης των δημοτικών εισπρακτόρων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-ΧΝΝ Αρ. Πρωτ.: 364/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΛ/ΣΗΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-ΗΙ4 Αρ. Πρωτ.: 77/02.01.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-ΚΑΒ Αρ. Πρωτ.: ΠΑΥ 78/02.01.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΣΔΚΝΑ προς το Δήμο Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-3Η9 Αρ. Πρωτ.: 363/28.12.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΑΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-ΨΩ9 Αρ. Πρωτ.: 367/28.12.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος Κοψαχείλα».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-8Δ2 Αρ. Πρωτ.: 361/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή φθαρμένων κρασπεδορείθρων και βελτίωση κλίσεων ασφαλτοταπήτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-ΨΞΘ Αρ. Πρωτ.: 360/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων 2009».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-Κ9Υ Αρ. Πρωτ.: 359/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Σειρήνων & Αγ. Αλεξάνδρου από τις Τζαμτζή Ουρανία, Χαλαστή Δήμητρα και Χατζηθεοδώρου Ελένη στη μισθώτρια Χατζηθεοδώρου Αναστασία για επτά (07) έτη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΞΕ-ΥΕ1 Αρ. Πρωτ.: 5
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΞΕ-5ΙΠ Αρ. Πρωτ.: 36611/29-12-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή γέφυρας Ι. Φιξ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΞΕ-ΙΟΜ Αρ. Πρωτ.: 358/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων οδών 2011».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΞΕ-Φ0Β Αρ. Πρωτ.: 357/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων οδοστρωμάτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΞΕ-Χ1Ι Αρ. Πρωτ.: 356/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή φρεατίου ομβρίων επί της Ποσειδώνος 23».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΞΕ-ΤΗΟ Αρ. Πρωτ.: 355/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή μόνωσης 12ου Δημοτικού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΞΕ-ΡΟΟ Αρ. Πρωτ.: 354/28.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΞΕ-ΖΛ3 Αρ. Πρωτ.: 504/27.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΞΕ-ΑΙΦ Αρ. Πρωτ.: 36318
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞΕ-Ι2Α Αρ. Πρωτ.: 460/05.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών: "Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορά μαθητών)"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞΕ-73Ε Αρ. Πρωτ.: 62
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞΕ-ΒΘ9 Αρ. Πρωτ.: 36357
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,104