Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΨΑΩΞΕ-Π1Γ Αρ. Πρωτ.: 2522Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0,50% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΠΧΩΞΕ-0Ψ0 Αρ. Πρωτ.: 2521Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΟΘΩΞΕ-Ω84 Αρ. Πρωτ.: 2520Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 16-30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΘΘΩΞΕ-ΨΞ6 Αρ. Πρωτ.: 2519Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 16-30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΖΜΩΞΕ-ΧΛΧ Αρ. Πρωτ.: 2518Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β5ΠΖΩΞΕ-ΔΙΩ Αρ. Πρωτ.: 2517Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟ30ΩΞΕ-ΔΑΘ Αρ. Πρωτ.: 2516Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΑΠΟ 16-30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΒΚΞΩΞΕ-ΛΗ0 Αρ. Πρωτ.: 2515Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0.5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΞΓ3ΩΞΕ-ΑΙΚ Αρ. Πρωτ.: 2514Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω49ΙΩΞΕ-Π9Υ Αρ. Πρωτ.: 2513Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 16-30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΖΝΩΞΕ-7ΓΨ Αρ. Πρωτ.: 2512Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 16-30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΛΣΩΞΕ-3ΒΙ Αρ. Πρωτ.: 2511Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0.5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 16-09-2014 ΕΩΣ 30-09-2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΒΟΩΞΕ-Φ63 Αρ. Πρωτ.: 2510Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 16/09/2014 ΕΩΣ 30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Ε7ΣΩΞΕ-Γ04 Αρ. Πρωτ.: 2509Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
μικροεπισκευες στα σχολικα κτιρια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΦ9ΩΞΕ-163 Αρ. Πρωτ.: 541Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΑΠΟ 16-30/09/2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΙΨΣΩΞΕ-6ΦΓ Αρ. Πρωτ.: 2508Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 43, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Α' ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦΨ7ΩΞΕ-ΠΔΣ Αρ. Πρωτ.: 2507Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΠΙΔΑΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 68Η8ΩΞΕ-ΑΙΠ Αρ. Πρωτ.: 36405
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής».
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΛΔΩΞΕ-ΧΥΒ Αρ. Πρωτ.: 613
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 2013 ΣΥΝ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω4ΩΗΩΞΕ-63Ρ Αρ. Πρωτ.: 2482Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.430