Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-29Χ Αρ. Πρωτ.: 249/31.08.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2011, του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-5ΩΗ Αρ. Πρωτ.: 252/31.08.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ν.π.δ.δ. "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-6ΑΜ Αρ. Πρωτ.: 251/31.08.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 1.240,65€ που θα πληρωθούν κεκλεισμένων χρήσεων για αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-Ο78 Αρ. Πρωτ.: 239/31.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσεως, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΔΦ5 Αρ. Πρωτ.: 248/31.08.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσεως, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στον κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Η.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΗΓ7 Αρ. Πρωτ.: 247/31.08.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σαράντα πέντε (45,00€) ευρώ που κατεβλήθησαν από τον LACI MEGI PETRAQI.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-2ΞΙ Αρ. Πρωτ.: 246/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 268,28€ ΔΤ έτους 2011 και β) 11,40€ ΔΦ έτους 2011, που βεβαιώθηκαν στην ΚΑΠΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΤΣΞ Αρ. Πρωτ.: 245/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 285,93€ ΔΤ έτους 2011 και β) 12,15€ ΔΦ έτους 2011, που βεβαιώθηκαν στην ΚΑΠΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε. (81,00τ.μ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-Δ4Ψ Αρ. Πρωτ.: 244/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 232,98€ ΔΤ έτους 2011 και β) 9,90€ ΔΦ έτους 2011, που βεβαιώθηκαν στην ΚΑΠΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΟΝΚ Αρ. Πρωτ.: 243/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 299,17€ ΔΤ έτους 2011, β) 12,71€ ΔΦ έτους 2011 και γ) 37,96€ ΤΑΠ έτους 2011 που βεβαιώθηκαν στην κα ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ Χ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΧΦΝ Αρ. Πρωτ.: 242/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΑΨΗ Αρ. Πρωτ.: 241/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιτροπής Απογραφής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΥΗΔ Αρ. Πρωτ.: 240/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2011.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-Ο4Γ Αρ. Πρωτ.: 238/31.08.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων του Δήμου μας, έτους 2011 και την έγκριση πίστωσης ποσού 108.000,00€.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΚΣ5 Αρ. Πρωτ.: 237/31.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων & Σωματείων του Δήμου μας, έτους 2011 και την έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-Ξ33 Αρ. Πρωτ.: 236/31.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ -8- ΜΗΝΩΝ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 1 ΟΔΗΓΟΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΜΤΑ Αρ. Πρωτ.: 389
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ -8- ΜΗΝΩΝ, 30 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 3 ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-9ΤΩ Αρ. Πρωτ.: 380
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Μόνωση δώματος του 2ου Λυκείου Π. Φαλήρου".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-1ΦΣ Αρ. Πρωτ.: 234/31.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάδειξη - Ανάπλαση Κεντρικής Πράσινης Διαδρομής Εμπορικού Δρόμου Π. Φαλήρου, επί της οδού Α. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΧΨΡ Αρ. Πρωτ.: 233/31.08.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,069