Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑ 10-6265.11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Τ Αρ. Πρωτ.: 145/10.05.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑ 10-7131.01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 144/10.05.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Ο Αρ. Πρωτ.: 143/10.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Ψ Αρ. Πρωτ.: 142/10.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 141/10.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Γ Αρ. Πρωτ.: 158
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΥΔΑΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Ω Αρ. Πρωτ.: 140/10.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Η Αρ. Πρωτ.: 159
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 139/10.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Χ Αρ. Πρωτ.: 139/10.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ\'ΑΡ. 38/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΙ Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. \"ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Α Αρ. Πρωτ.: 49/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΑΒΕΡΝΑ)\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 48/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Υ Αρ. Πρωτ.: 47/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Β Αρ. Πρωτ.: 46/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 11100
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΞΕ-3 Αρ. Πρωτ.: 119/12.04.2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΟΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 11601
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 86/2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΞΕ-5 Αρ. Πρωτ.: 105
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
αποφαση δημαρχου-διαθεση πίστωσης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΞΕ-Φ Αρ. Πρωτ.: 11329
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,040