Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση και ψήφιση ποσού 10.477,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-6115.002: Αμοιβή ορκωτών λογ. για έλεγχο οικ/κων κατ/σεων 09 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-9ΞΡ Αρ. Πρωτ.: 30/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 00-6222.002 : Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-835 Αρ. Πρωτ.: 29/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 1.600,21€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 15-6661.001 : Υλικά συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-Κ3Ψ Αρ. Πρωτ.: 28/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 1.255,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-6661.001 : Υλικά επειγούσης συντ/σης & επισκευής 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-1ΥΠ Αρ. Πρωτ.: 27/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 13.355,69€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 00-6142.001: Έκδοση μηχ/νων κατ/σεων μισθοδοσίας προσωπικού 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-22Γ Αρ. Πρωτ.: 26/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 9.085,27€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-6262.005 : Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ. & αναλ.) 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-5ΚΩ Αρ. Πρωτ.: 25/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 15-6643.003 : Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2012.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-1ΤΗ Αρ. Πρωτ.: 17/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 5.999,94€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 45-6265.001 : Συντήρηση ψυκτικού μηχ/τος Νεκροταφείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-Ε9Σ Αρ. Πρωτ.: 16/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΘΩΞΕ-ΡΨ1 Αρ. Πρωτ.: 4/18.01.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ.Ε.: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΦΙΤΟΥ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-ΜΟΕ Αρ. Πρωτ.: 13/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-Λ1Ρ Αρ. Πρωτ.: 12/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-44Τ Αρ. Πρωτ.: 11/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 119 & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 14
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-Ρ9Ι Αρ. Πρωτ.: 10/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 235
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-Ε1Υ Αρ. Πρωτ.: 9/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΑΧΑΙΩΝ 32
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-ΧΟΕ Αρ. Πρωτ.: 8/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΚΑΤ/ΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ), ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΡΥΞΗ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΚΥΟΝΗΣ 70
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-ΚΥΣ Αρ. Πρωτ.: 7/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37 & Π. ΛΙΝΟΥ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-ΘΘ8 Αρ. Πρωτ.: 6/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΞΕ-5ΨΚ Αρ. Πρωτ.: 53
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 15-6643.002
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΞΕ-Ω34 Αρ. Πρωτ.: 24/07.02.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΞΕ-09Ε Αρ. Πρωτ.: 534
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,105