Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞΕ-ΩΦΦ Αρ. Πρωτ.: 21
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞΕ-3ΧΓ Αρ. Πρωτ.: 508/30.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΣΔΚΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΕ-ΔΝΟ Αρ. Πρωτ.: 509/18.01.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΕ-ΡΛΝ Αρ. Πρωτ.: 6/18.01.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΕ-454 Αρ. Πρωτ.: 3/18.01.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΞΕ-ΟΣΧ Αρ. Πρωτ.: 1/18.01.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ για τη μείωση εγγυήσεων του έργου: « Ανάδειξη-Ανάπλαση κεντρικής πράσινης διαδρομής εμπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου & καθέτων αυτής»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΞΕ-6ΣΒ Αρ. Πρωτ.: 1725
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», οικ. έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΞΕ-ΟΨ1 Αρ. Πρωτ.: 369/28.12.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΞΕ-Μ8Ο Αρ. Πρωτ.: 13
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία KOKA KOLA & ΣΙΑ Ε.Ε προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ», σε ισόγειο χώρο, στη Λ. Αμφιθέας αρ. 171 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΞΕ-Β4Δ Αρ. Πρωτ.: 5/16.1.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», σε ισόγειο χώρο, στη Λ. Αμφιθέας αρ. 108 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΞΕ-ΚΗΦ Αρ. Πρωτ.: 4/16.1.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΔΩΔΙΜΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΕ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 39 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΞΕ-67Ν Αρ. Πρωτ.: 3/16.1.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία Y.F MARINA FLOISVOS ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΞΕ-ΥΒΒ Αρ. Πρωτ.: 2/16.1.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στην ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 54 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΞΕ-ΙΞΥ Αρ. Πρωτ.: 1/16.1.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΞΕ-Ι94 Αρ. Πρωτ.: 13
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της όδού Ναυσικάς 61 στο Π.Φάληρο, από την Αικατερίνη Κεχαγιά στην Αικατερίνη Ατματζίδη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΞΕ-ΧΒΦ Αρ. Πρωτ.: 12/13.1.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση 7ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΞΕ-ΗΒΞ Αρ. Πρωτ.: 353/28.12.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΞΕ-ΘΟΨ Αρ. Πρωτ.: 1095
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Ναϊάδων 119 στο Παλ. Φάληρο για επτά έτη στον Αγρίτη Δημήτριο του Κων/νου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΞΕ-9ΜΧ Αρ. Πρωτ.: 597
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. – Παιδικό Σταθμό της εταιρείας «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ», επί της οδού ΗΒΗΣ αρ. 20 στο Παλ. Φάληρο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΞΕ-Σ7Υ Αρ. Πρωτ.: 11
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,099