Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-7Ε4 Αρ. Πρωτ.: 59
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 865,02€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6671.006 : Προμήθεια ελαστικών 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΚΑΒ Αρ. Πρωτ.: 82/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 5.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6671.004 : Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΔΦΦ Αρ. Πρωτ.: 81/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 867,32€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6661.001 : Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου Δημ/κής Αστυνομίας 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΕΘΗ Αρ. Πρωτ.: 80/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 49.089,30€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6061.002: Παροχές ένδυσης (στολές Δημοτικής Αστυνομίας) 2010 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-6ΤΖ Αρ. Πρωτ.: 79/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 174.269,34€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 45-7326.002 : Ανακατασκευή διαδρόμων νεκρ/φείου 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΒΚΕ Αρ. Πρωτ.: 78/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 327,24€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 45-6661.001 : Υλικά συντήρησης & επισκευής δημοτικού νεκροταφείου 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΥΛ4 Αρ. Πρωτ.: 77/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 341.288,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-7323.001 : Ανάδειξη - ανάπλαση κεντρικής πράσινης διαδρομής εμπορικού κέντρου Π. Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και των καθέτων οδών αυτής 2010 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΑΤ1 Αρ. Πρωτ.: 76/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 6.304,12€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-7322.008 : Περίφραξη χώρου πρασίνου - παιδικής χαράς επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη 2010 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΖΦΕ Αρ. Πρωτ.: 75/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 120.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-7322.004 : Ανακατασκευή πλατείας & παιδικής χαράς Αγ. Θεοδώρων 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΝΙ7 Αρ. Πρωτ.: 74/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 49.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-7134.002: Προμήθεια συστήματος κεντρικής ηλεκτρ/κής διαχείρισης άρδευσης συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-Ζ7Π Αρ. Πρωτ.: 73/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 4.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-6671.005 : Προμήθεια ελαστικών 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-138 Αρ. Πρωτ.: 72/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-6671.004: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΘΦΟ Αρ. Πρωτ.: 71/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 19.795,09€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-6262.005: Συντήρηση παραλιακού Πάρκου Φλοίσβου & άλλων πλησίον χώρων πρασίνου 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΓΩΧ Αρ. Πρωτ.: 70/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 1.956,37€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-6142.003 : Δαπάνες συντήρησης αδέσποτων ζώων στους χώρους συγκέντρωσης 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-Κ68 Αρ. Πρωτ.: 69/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-25Θ Αρ. Πρωτ.: 57
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 11.154,94€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-7336.008: Επισκευή γέφυρας Ι. Φιξ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-ΓΗΕ Αρ. Πρωτ.: 68/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 11.115,01€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-7334.001: Συντήρηση & επισκευή κιγκλιδώματος πεζοδρομίων παραλίας 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΕ-Ξ6Ν Αρ. Πρωτ.: 67/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 119 & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 14
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-7ΛΖ Αρ. Πρωτ.: 10/08.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 11.682,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-7333.004: Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων Οδοστρωμάτων κατεπειγούσης φύσεως 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΞΕ-5ΚΒ Αρ. Πρωτ.: 65/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
1 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,104