Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-ΖΑΨ Αρ. Πρωτ.: 602
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΚΑΖΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-Ζ53 Αρ. Πρωτ.: 639
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-491 Αρ. Πρωτ.: 4456
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-6Κ8 Αρ. Πρωτ.: 4457
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-ΝΒΩ Αρ. Πρωτ.: 518/30.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-723 Αρ. Πρωτ.: 4455
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-4ΑΩ Αρ. Πρωτ.: 4458
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-ΩΘΕ Αρ. Πρωτ.: 15/07.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-ΩΡΡ Αρ. Πρωτ.: 4050
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΞΕ-ΤΥΞ Αρ. Πρωτ.: 4.365-4
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΞΕ-6Φ1 Αρ. Πρωτ.: 4.359-3
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΟΡΩΝΑΚΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-ΧΕΝ Αρ. Πρωτ.: 54
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αρ. 1061/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπόθεση ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗ κλπ – σχολικοί φύλακες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-ΕΡΟ Αρ. Πρωτ.: 11/07.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 180.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 20-7131.005 : Προμήθεια απορ/ρου οχήματος 16 κ.μ. 2011 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-Σ1Ε Αρ. Πρωτ.: 52/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 7.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-6462 : Δημοσίευση προκηρύξεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-Α4Μ Αρ. Πρωτ.: 111/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6273 : Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-ΘΑΙ Αρ. Πρωτ.: 110/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6271 : Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-ΟΡΖ Αρ. Πρωτ.: 109/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 9.252,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 50-6011.002 : Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-Μ54 Αρ. Πρωτ.: 108/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 45-6273 : Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-Ο3Ζ Αρ. Πρωτ.: 107/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 45-6271 : Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΞΕ-ΡΣ1 Αρ. Πρωτ.: 106/07.02.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1.591 1.592 1.593 1.594 1.595 1.686