Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 129,15€ που θα πληρωθεί στον ΒΕΛΛΑ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για δημοσίευση του δήμου μας (περίληψη διακήρυξης για την εργασία συντήρησης παραλιακού πάρκου Φλοίσβου & άλλων πλησίον χώρων πρασίνου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-3ΞΑ Αρ. Πρωτ.: 443/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 135,30€ που θα πληρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΜΑΡΥΣΙΑ Μ. ΕΠΕ για δημοσίευση του δήμου μας (περίληψη διακήρυξης της προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων έτους 2011).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΙΒΔ Αρ. Πρωτ.: 442/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 578,10€ που θα πληρωθεί στον ΒΑΓΓΕΛΗ Ν. ΜΠΑΛΙΚΟ για δημοσίευση του δήμου μας στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» (προκήρυξη επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας μηχανήματος πλυντηρίου κάδων, αυτοκινούμενου σάρωθρου 5 κ.μ., απορ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-4ΛΑ Αρ. Πρωτ.: 441/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 302,21€ που θα πληρωθεί στον ΒΑΓΓΕΛΗ Ν. ΜΠΑΛΙΚΟ για δημοσίευση του δήμου μας στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» (προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων τριετίας 2011-2014).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-51Ξ Αρ. Πρωτ.: 440/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της αρ. 54/1-3-2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Διευθυντή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΨΨΙ Αρ. Πρωτ.: 337/28.11.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 16 της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Φορέων Πρότασης και
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ Αρ. Πρωτ.: 338/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικων προδιαγραφών για την προμήθεια "Προμήθεια container"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-ΙΗΑ Αρ. Πρωτ.: 609
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση παροχής φυσικού αερίου για την κίνηση των απορριμματοφόρων του Δήμου στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-2ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 320/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου /2010".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-7Χ0 Αρ. Πρωτ.: 308/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-Ι1Ρ Αρ. Πρωτ.: 459
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάδειξη - Ανάπλαση Κεντρικής Πράσινης Διαδρομής Εμπορικού Δρόμου Π. Φαλήρου, επί της οδού Α. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-ΜΞ4 Αρ. Πρωτ.: 309/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΘΣΥ Αρ. Πρωτ.: 608
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Ανύψωση και μετατόπιση στομίων φρεατίων ΟΚΩ ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΟΑΣ Αρ. Πρωτ.: 312/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΦΜΞ Αρ. Πρωτ.: 607
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης χρέωσης σε παρόδιους ιδιοκτήτες των έργων α) «Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου/2005 β) «Επέκταση και πύκνωση φρεατίων οδού Αμφιθέας/2006»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-9ΨΦ Αρ. Πρωτ.: 319/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Ανάδειξη - Ανάπλαση Κεντρικής Πράσινης διαδρομής Εμπορικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής ”.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-9Ο7 Αρ. Πρωτ.: 315/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΞΝΡ Αρ. Πρωτ.: 587/21-11-11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2011”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-1Γ5 Αρ. Πρωτ.: 314/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίου και ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Φοινίκων και ηλεκτροφωτισμός ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-44Α Αρ. Πρωτ.: 313/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση οδικού Δικτύου 2011”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΩΜΞ Αρ. Πρωτ.: 311/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.554 1.555 1.556 1.557 1.558 1.629