Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-Β92 Αρ. Πρωτ.: 434/28-9-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-3ΛΣ Αρ. Πρωτ.: 433/28-9-11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, πρ/σμού μελ. 59.986,05€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-ΕΛ4 Αρ. Πρωτ.: 327/20.09.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ηχούς 26 για τη στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-2ΞΩ Αρ. Πρωτ.: 27027
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου 93-95 & Ι.Φιξ για τη στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΠΑΩΞΕ-Τ0Π Αρ. Πρωτ.: 27425
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΞΕ-ΒΗΙ Αρ. Πρωτ.: 27673
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2011 & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΞΕ-1ΦΠ Αρ. Πρωτ.: 440
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΞΕ-ΓΜΦ Αρ. Πρωτ.: 439
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παιδοτόπου του Δήμου επί της οδού Λοχαγού Χρονοπούλου 86 & Διαγόρα 18 (2η μείωση κατά 10%).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΞΕ-ΡΚΖ Αρ. Πρωτ.: 27495
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞΕ-ΓΨΤ Αρ. Πρωτ.: 27528
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞΕ-21Η Αρ. Πρωτ.: 432
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BMS ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞΕ-ΗΓΩ Αρ. Πρωτ.: 431
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΔΚΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΞΕ-Η98 Αρ. Πρωτ.: 368
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΔΚΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΞΕ-Ι6Β Αρ. Πρωτ.: 367
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΞΕ-Δ5Β Αρ. Πρωτ.: 429
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΚΑΠΗ του Δήμου Παλ. Φαλήρου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΞΕ-Ω2Ν Αρ. Πρωτ.: 26789
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΞΕ-713 Αρ. Πρωτ.: 26678
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΞΕ-ΝΗ3 Αρ. Πρωτ.: 26898
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΞΕ-96Ε Αρ. Πρωτ.: 26767
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παραπομπή του θέματος περί της προμήθειας ειδών ένδυσης της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης της εν λόγω προμήθειας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΞΕ-00Κ Αρ. Πρωτ.: 328/20.09.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.549 1.550 1.551 1.552 1.553 1.607