Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-7ΒΠ Αρ. Πρωτ.: 615/7-12-11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 14.984,93€ συμπ/νου ΦΠΑ, με απόδοση λογαριασμού, σε βάρος του ΚΑ: 35-6692.05 για την προμήθεια φυτών χαμηλής ανάπτυξης με απόλυτη προσαρμογή σε παραθαλάσσιες θέσεις σε πρώτο επίπεδο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-73Ρ Αρ. Πρωτ.: 453/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο του 2011.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-189 Αρ. Πρωτ.: 322/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΔΡ3 Αρ. Πρωτ.: 463/05.12.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χορήγηση στην ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Ι. Χρυσοστόμου αρ. 54 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΓΡΥ Αρ. Πρωτ.: 85/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή μικρής ισχύος, για το έτος 2011, στο κατάστημα «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)» (δ.τ. ΙΩΔΙΟ) του ΚΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, με αριθ. πρωτ. άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 29004/20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΤΚ3 Αρ. Πρωτ.: 84/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία SITUS ΜΕΠΕ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 172 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-Σ7Σ Αρ. Πρωτ.: 83/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση στο Ναυτικό Όμιλο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», για το έτος 2011 και έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΧΤΥ Αρ. Πρωτ.: 341/28.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χορήγηση στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Κων. Παλαιολόγου αρ. 32 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-Δ1Γ Αρ. Πρωτ.: 82/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στον ΤΣΙΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Ζησιμοπούλου αρ. 99 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-Δ0Κ Αρ. Πρωτ.: 81/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στον ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Αγ. Βαρβάρας αρ. 51 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΝΝ2 Αρ. Πρωτ.: 80/07.12.11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή δαπέδου αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΨΘΚ Αρ. Πρωτ.: 340/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΝΟΕ Αρ. Πρωτ.: 612
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως στα σχολικά συγκροτήματα Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΟΚΙ Αρ. Πρωτ.: 339/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Εγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-Δ60 Αρ. Πρωτ.: 613
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΦΡΧ Αρ. Πρωτ.: 34491
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου Π. Φαλήρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΗΗΑ Αρ. Πρωτ.: 33735
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής, πρ/σμού μελ. 20.787€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-Τ5Ω Αρ. Πρωτ.: 455/05.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάληψη χρημάτων ποσού 9.041,78€, με ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΜΕΗ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-3ΕΡ Αρ. Πρωτ.: 439/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 210,00€ (ΚΑ 35-6322) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΜΦΔ Αρ. Πρωτ.: 449/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.534 1.535 1.536 1.537 1.538 1.611