Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞΕ-31Ζ Αρ. Πρωτ.: 297/15-7-11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΦΝΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΛ. ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞΕ-7ΦΓ Αρ. Πρωτ.: 12491
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞΕ-Ξ13 Αρ. Πρωτ.: 228
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΞΕ-Ζ21 Αρ. Πρωτ.: 294/14-7-10
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2011"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΞΕ-ΥΥΒ Αρ. Πρωτ.: 20544
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΕ-ΣΩΩ Αρ. Πρωτ.: 210
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΕ-8Ε5 Αρ. Πρωτ.: 209
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ '' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ''
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΕ-9ΓΑ Αρ. Πρωτ.: 287
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ '' ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ''
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΕ-ΗΓΜ Αρ. Πρωτ.: 286
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ '' ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ ΠΙΔΑΚΩΝ''
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΕ-Λ9Σ Αρ. Πρωτ.: 285
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΕ-1ΑΝ Αρ. Πρωτ.: 293
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ''PLOTTER & SCANNER ΤΕΧΝΙΚΗΣ''
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΕ-ΔΡ5 Αρ. Πρωτ.: 292
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΕ-ΟΒΗ Αρ. Πρωτ.: 20426
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΕ-ΘΛΝ Αρ. Πρωτ.: 284/2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας (υαλουργικά, είδη σήμανσης, διαγραμμίσεις, τέντες, εξαρτήματα παιδικών χαρών, παγκάκια), πρ/σμού μελέτης 38.716,71€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΕ-487 Αρ. Πρωτ.: 235/29.06.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΕ-Π00 Αρ. Πρωτ.: 288/2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-ΒΚ9 Αρ. Πρωτ.: 178/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-Σ5Ο Αρ. Πρωτ.: 177/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-ΙΩΤ Αρ. Πρωτ.: 181/2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-ΓΟ3 Αρ. Πρωτ.: 179/2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1.534 1.535 1.536 1.537 1.538 1.576