Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & φυτών με απόλυτη προσαρμογή σε παραθαλάσσιες θέσεις σε πρώτο επίπεδο, συμπλήρωση φυτικού υλικού για την πλατεία Δημοκρατίας & παρτέρια Ελ. Βενιζέλου & Τερψιθέας και προμήθε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΞΕ-Υ2Ψ Αρ. Πρωτ.: 495/15.10.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΩΔΡ Αρ. Πρωτ.: 476/15.10.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-Π0Π Αρ. Πρωτ.: 653
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-7135.003
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-3Ξ6 Αρ. Πρωτ.: 497/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 15-6262.002
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΨΗΗ Αρ. Πρωτ.: 496/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ 1
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-Ψ47 Αρ. Πρωτ.: 32563
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Container
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΣΙΛ Αρ. Πρωτ.: 651
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΝΥ8 Αρ. Πρωτ.: 650
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-6262.006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΒΩΡ Αρ. Πρωτ.: 494/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-6262.016 & 35-6262.018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΝΦΨ Αρ. Πρωτ.: 493/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-6142.024 & 35-6142.027
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-57Ζ Αρ. Πρωτ.: 492/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BMS ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-Χ57 Αρ. Πρωτ.: 648
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-Ξ2Ο Αρ. Πρωτ.: 203
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-7134.002
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-6ΛΣ Αρ. Πρωτ.: 491/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6266.007
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-1ΘΡ Αρ. Πρωτ.: 490/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6614.003
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-ΞΨ6 Αρ. Πρωτ.: 489/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 00-6452.001
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΞΕ-6ΝΓ Αρ. Πρωτ.: 488/15.10.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ 2
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΞΕ-Φ5Ο Αρ. Πρωτ.: 31900
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων-οχημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΞΕ-ΑΑΚ Αρ. Πρωτ.: 597
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΞΕ-Γ0Α Αρ. Πρωτ.: 487/15.10.2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 1,533 1,534 1,535 1,536 1,537 1,801