Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (528,00€) πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ, που κατεβλήθησαν μέσω απόδειξης είσπραξης, από την κ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΟΩΞΕ-Σ6Γ Αρ. Πρωτ.: 349/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (12,79€) δώδεκα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών, που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από τον κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΟΩΞΕ-6ΡΞ Αρ. Πρωτ.: 348/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-1ΜΠ Αρ. Πρωτ.: 462/05.12.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 4002/2011.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-ΞΕΦ Αρ. Πρωτ.: 641/14.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (108,95€) εκατόν οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών, που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-ΑΡΣ Αρ. Πρωτ.: 347/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (80,80€) ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών, που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-ΒΨΠ Αρ. Πρωτ.: 346/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-31Υ Αρ. Πρωτ.: 35346
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-4ΣΟ Αρ. Πρωτ.: 638
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (52,06€) πενήντα δύο ευρώ και έξι λεπτών, που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, από την κ. ΜΑΜΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-2ΥΙ Αρ. Πρωτ.: 345/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (57,35€) πενήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, από την κ. ΡΟΜΑΝΙΟΥΚ ΟΛΓΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-ΗΞ6 Αρ. Πρωτ.: 344/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (151,09€) εκατόν πενήντα ένα ευρώ και εννέα λεπτών, που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, από την κ. ΤΣΙΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΨΠΩΞΕ-ΓΗ9 Αρ. Πρωτ.: 343/12.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-ΡΓ0 Αρ. Πρωτ.: 451/05.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-492 Αρ. Πρωτ.: 450/05.12.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-ΩΧΛ Αρ. Πρωτ.: 472/12.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-ΘΧΥ Αρ. Πρωτ.: 471/12.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-4ΜΧ Αρ. Πρωτ.: 470/12.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-2ΤΒ Αρ. Πρωτ.: 469/12.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-3Ο0 Αρ. Πρωτ.: 468/12.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-4Θ6 Αρ. Πρωτ.: 626/9-12-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΖΩΞΕ-ΜΗΓ Αρ. Πρωτ.: 438/22.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.531 1.532 1.533 1.534 1.535 1.611