Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΞΕ-ΞΝΠ Αρ. Πρωτ.: 690
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΞΕ-ΠΥΛ Αρ. Πρωτ.: 16
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΞΕ-ΥΒ0 Αρ. Πρωτ.: 631
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΞΕ-ΔΥΣ Αρ. Πρωτ.: 14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΞΕ-ΔΤΖ Αρ. Πρωτ.: 13
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΞΕ-Δ33 Αρ. Πρωτ.: 632
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΞΕ-Ω06 Αρ. Πρωτ.: 12
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΞΕ-08Λ Αρ. Πρωτ.: 630
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΞΕ-7ΑΙ Αρ. Πρωτ.: 736/10.01.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΞΕ-ΚΛΣ Αρ. Πρωτ.: 640/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΞΕ-ΖΕ9 Αρ. Πρωτ.: 623/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΞΕ-58Ε Αρ. Πρωτ.: 626/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΞΕ-ΝΥ1 Αρ. Πρωτ.: 625/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΞΕ-Σ43 Αρ. Πρωτ.: 624/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2012»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΞΕ-ΝΑΝ Αρ. Πρωτ.: 633/27.12.2012
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του Ν. 3852/2010)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΞΕ-ΛΓΡ Αρ. Πρωτ.: 03/06.01.2013
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 του Ν. 3852/2010)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΞΕ-ΧΚ7 Αρ. Πρωτ.: 02/06.01.2013
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/2010) για το χρονικό διάστημα 01/01/2013 -- 31/08/2014 της δημοτικής περιόδου 2011-2014 (άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΞΕ-ΝΘΦ Αρ. Πρωτ.: 01/06.01.2013
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΕ-ΦΥ2 Αρ. Πρωτ.: 7
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΕ-Ι38 Αρ. Πρωτ.: 334/07.12.2012 OE
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.531 1.532 1.533 1.534 1.535 1.719