Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών , υπηρεσιών, γενικής φύσεως βάσει του ΕΚΠΟΤΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-Ζ14 Αρ. Πρωτ.: 152/12.06.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, ανάθεσης και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών, υπηρεσιών, γενικής φύσεως, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-ΤΝΧ Αρ. Πρωτ.: 151/12.06.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της Λ. Αμφιθέας αρ. 25.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-ΨΤ6 Αρ. Πρωτ.: 150/12.06.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Ανακατασκευή διαδρόμων Νεκροταφείου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-ΗΟΦ Αρ. Πρωτ.: 148/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Ανακατασκευή διαδρόμων Νεκροταφείου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-ΤΗ9 Αρ. Πρωτ.: 148/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ανακατασκευή πλατείας και παιδικής χαράς πλατείας Αγίων Θεοδώρων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-ΣΨ5 Αρ. Πρωτ.: 147/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Αχιλλέως από Ελ. Βενιζέλου έως Αμφιθέας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-ΞΙ0 Αρ. Πρωτ.: 146/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων 2011».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΞΕ-41Α Αρ. Πρωτ.: 145/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΞΕ-30Ε Αρ. Πρωτ.: 16629
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤ ΗΛΕΚ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΞΕ-ΚΨ5 Αρ. Πρωτ.: 16628
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔΙΩΤ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤ Η/Μ ΕΓΚΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΞΕ-ΧΦΒ Αρ. Πρωτ.: 16626
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚ ΥΛΊΚΩΝ ΣΥΝΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΞΕ-Κ1Ν Αρ. Πρωτ.: 16627
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΞΕ-ΕΑΨ Αρ. Πρωτ.: 314
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-ΠΑ4 Αρ. Πρωτ.: 13403
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων δημοτικών κτιρίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-ΤΩΕ Αρ. Πρωτ.: 235
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης επί του από 24.05.2012 πρακτικού αξιολόγησης αναφορικά με τον επαναληπτικό διαγωνισμό της προμήθειας ειδών διαβίωσης, διατροφής σε απόρους κατοίκους (με διατακτικές).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-Ω43 Αρ. Πρωτ.: 297/29.05.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγγριση των τευχών μελέτης για την "Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων δημοτικών κτιρίων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-1ΚΟ Αρ. Πρωτ.: 205
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΠΙΔΑΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-4ΓΧ Αρ. Πρωτ.: 15647
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ ΕΓΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-ΚΣΛ Αρ. Πρωτ.: 15544
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡ ΕΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞΕ-ΜΨΧ Αρ. Πρωτ.: 15539
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
1 1.475 1.476 1.477 1.478 1.479 1.607