Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΙΩΞΕ-Ξ99 Αρ. Πρωτ.: 134/30.04.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΙΩΞΕ-ΟΔΦ Αρ. Πρωτ.: 112/30.04.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 3.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη μελέτη- υπηρεσία: «Τροποποίηση και Επικαιροποίηση του συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και την επέκταση της διαχειριστικής επάρκειας (τύπος Γ) του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΙΩΞΕ-7ΣΦ Αρ. Πρωτ.: 132/30.04.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλ. Φαλήρου οικονομικού έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-Ι44 Αρ. Πρωτ.: 135/30.04.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλ. Φαλήρου οικονομικού έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-ΖΨΠ Αρ. Πρωτ.: 135/30.04.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-ΗΑΜ Αρ. Πρωτ.: 108/30.04.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-Μ6Χ Αρ. Πρωτ.: 110/30.04.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση για απευθείας ανάθεση για τη "προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων δημοτικών κτιρίων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-ΛΜΘ Αρ. Πρωτ.: 235
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
απόφαση απ' ευθειας ανάθεσης προμήθειας συστήματος ασφαλείας ΚΕΠ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-3ΨΞ Αρ. Πρωτ.: 234
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή διαδρόμων Νεκροταφείου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-ΤΕΔ Αρ. Πρωτ.: 109/30.04.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-Κ2Ζ Αρ. Πρωτ.: 12407
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β49ΦΩΞΕ-Ι0Ρ Αρ. Πρωτ.: 235/24.04.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-8ΨΟ Αρ. Πρωτ.: 230/11-5-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περιληψη διακηρυξης προχειρου διαγωνισμου - Λιπαντικα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-ΠΨ1 Αρ. Πρωτ.: 12769
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3341/13-05-2010 Απόφασης Νομάρχη Αθηνών και επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αριθμ. 48131/28-07-2009 Απόφασης Νομάρχη Αθηνών με την οποία είχε εγκριθεί η εκμίσθωση του περιπτέρου του Θ.Π. Καλλαρά Αικατερίνης χας Δημητρίου, το οποίο βρίσκε
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-4ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 231
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-4ΕΒ Αρ. Πρωτ.: 12759/10-5-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-ΕΦ3 Αρ. Πρωτ.: 12759/10-5-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-ΣΟΝ Αρ. Πρωτ.: 228/9-5-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-ΕΗΡ Αρ. Πρωτ.: 227/9-5-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
περιληψη διακηρυξης προχειρου διαγωνισμού προστασίας λουομένων κατοίκων του Δήμου Π. Φαλήρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β49ΗΩΞΕ-8ΑΠ Αρ. Πρωτ.: 12302
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 1.455 1.456 1.457 1.458 1.459 1.577