Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΞΕ-0Α8 Αρ. Πρωτ.: 326/13-6-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της Λ. Αμφιθέας αρ. 25.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΞΕ-ΝΒΥ Αρ. Πρωτ.: 150/12.06.2012 ΟΕ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Αλεξανδρούπολη, την 6η και 7η Ιουλίου 2012, για το 8ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας με θέμα «Η Πρόληψη και
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΞΕ-ΛΕΕ Αρ. Πρωτ.: 173/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου αρ.1 στην κα. Κλεοπάτρα Φωτοπούλου από 01.06.2007 και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας και για περαιτέρω ενέργειες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΞΕ-8ΝΓ Αρ. Πρωτ.: 156/12.06.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΞΕ-ΚΡ3 Αρ. Πρωτ.: 512/30.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του ΣΜΑ Σχιστού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΞΕ-5ΦΠ Αρ. Πρωτ.: 175/12.06.2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-Ι9Π Αρ. Πρωτ.: 317/12.06.2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-8ΗΥ Αρ. Πρωτ.: 307/13.06.2012
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας και φωτισμού), ως προς την επιβολή μειωμένου συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους σε όσα ακίνητα έχουν εμβαδό άνω των 6.000 τμ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 πα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-ΜΔΘ Αρ. Πρωτ.: 176/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των διδάκτρων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-Ο4Κ Αρ. Πρωτ.: 171/12.06.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Π. Φαλήρου στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-Α6Ω Αρ. Πρωτ.: 174/12.06.2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης οικ. έτους 2012, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-ΞΗΑ Αρ. Πρωτ.: 172/12.06.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «Ζουκίου χας Παναγιώτη Φερράχ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-2Δ8 Αρ. Πρωτ.: 143/12.06.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της προσκύρωσης ενός μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου τμήματος οικοπέδου, επί των οδών Ζησιμοπούλου και Αγ. Κυριακής Ο.Τ. 299, έκτασης 21 τ.μ., με εξώδικο συμβιβασμό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-ΦΩΖ Αρ. Πρωτ.: 144/12.06.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών υλικών για τη λειτουργία της Μηχανογράφησης- Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-ΥΘΔ Αρ. Πρωτ.: 169/12.06.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών υλικών για τη λειτουργία της Μηχανογράφησης- Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-Λ89 Αρ. Πρωτ.: 169/12.06.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών, για τη λειτουργία της Μηχανογράφησης- Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-ΒΦ4 Αρ. Πρωτ.: 168/12.06.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης (με στοιχεία 108/1), τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στην ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ, ύστερα από την υπ.αρ. 13413/15.05.2012 αίτησή της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-Υ1Δ Αρ. Πρωτ.: 167/12.06.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης (με στοιχεία 1/27), τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στην ΚΩΝΣΤΑ ΛΟΥΚΙΑ, ύστερα από την υπ.αρ. 13252/08.05.09 αίτησή της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-7ΗΜ Αρ. Πρωτ.: 166/12.06.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 511,85€ ΔΤ έτους 2012 από τον 491/09-03-2012 χρηματικό κατάλογο υπόχρεων καταβολής ΔΤ , που βεβαιώθηκαν στον κ. ΚΑΣΙΜΗ ΙΩΑΝΝΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΞΕ-ΩΩ3 Αρ. Πρωτ.: 165/12.06.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.437