Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑ 20-6211.001
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-3ΦΦ Αρ. Πρωτ.: 593/11.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για: α) την ανακατανομή των ποσών & ποσοτήτων των ομάδων 3,4,7 και 8 της μελέτης της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 2011, χωρίς διαφοροποίηση του προϋπολογισμού ομάδος και του συμβατικού ποσού και β) την εκ νέου έγκριση διενέργ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΗΣΝ Αρ. Πρωτ.: 422/20.08.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΜΥ3 Αρ. Πρωτ.: 583/11.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση διενεργειας προμηθειας λαμπτηρων εξοικονομισης ενεργειας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-39Θ Αρ. Πρωτ.: 648
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 20-6271
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-Υ61 Αρ. Πρωτ.: 592/11.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΛΞΙ Αρ. Πρωτ.: 627
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΣΝΒ Αρ. Πρωτ.: 616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-902 Αρ. Πρωτ.: 591/11.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΚΛ3 Αρ. Πρωτ.: 626
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΑΙΝ Αρ. Πρωτ.: 609
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-Ξ5Μ Αρ. Πρωτ.: 582/11.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-911 Αρ. Πρωτ.: 581/11.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-84Ν Αρ. Πρωτ.: 580/11.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης που αφορά στην παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων από ιδιώτες κατά του Δήμου Παλ. Φαλήρου, σύμφωνα με το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995/τ Α).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-27Ρ Αρ. Πρωτ.: 339/07.12.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-1ΒΛ Αρ. Πρωτ.: 579/11.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας «Απολύμανση Ρέματος Πικροδάφνης».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΒΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΚΕΨ Αρ. Πρωτ.: 34.481-24
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-Π3Γ Αρ. Πρωτ.: 34.481-24
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-62Η Αρ. Πρωτ.: 34.479-23
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΕ-ΩΥΝ Αρ. Πρωτ.: 30396
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.433