Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ’ αριθμ. 167/16-10-2013 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής περί προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ επί της οδ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΕ-Ψ9Σ Αρ. Πρωτ.: 188/25.11.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση ίδρυσης κατ/τος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ επί της οδού ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ αρ. 24 του Δήμου μας, του ΠΑΛΟΥΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΕ-Ο5Η Αρ. Πρωτ.: 186/25.11.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση ίδρυσης κατ/τος «ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)» ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ επί της οδού ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ αρ. 16 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΕ-Σ7Θ Αρ. Πρωτ.: 187/25.11.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΕ-7ΙΙ Αρ. Πρωτ.: 37486
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) επί της συμβολής των οδών ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ αρ. 16 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του Δήμου μας, του ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΕ-ΨΨ1 Αρ. Πρωτ.: 184/25.11.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΙΟΝΙΣΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΕ-ΡΤΞ Αρ. Πρωτ.: 724
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο έτους 2013, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-Ξ1Δ Αρ. Πρωτ.: 533/12.11.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ», του ΧΑΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό ΑΧΑΙΩΝ αρ.38, στο Π. Φάληρο για διατάραξη της κοινής ησυχίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-ΧΔΧ Αρ. Πρωτ.: 174/2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της διοργάνωσης «ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ» του Δήμου την 1η Δεκεμβρίου 2013 που θα διεξαχθεί στο πάρκο Φλοίσβου β) την έγκριση διενέργειας της προμήθειας- παροχής της εκδήλωσης γ) την έγκρ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-ΨΦΞ Αρ. Πρωτ.: 333/11.11.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 90.000,00€, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας για την ενταγμένη πράξη με µε τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγω
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-Ν71 Αρ. Πρωτ.: 340/11.11.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 34975/23503/31.10.2013 αίτησης της εταιρείας «ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ, ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ», αναφορικά με τη μίσθωση του αναψυκτηρίου του Πάρκου Φλοίσβου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-ΥΣΑ Αρ. Πρωτ.: 321/11.11.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση σε αυτούς στεγάστρων αναμονής επιβατών στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών επί των οποίων θα τοποθετηθούν διαφημιστικές κατασκευές.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-ΥΗ1 Αρ. Πρωτ.: 545/12.11.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς Μπάτη», προυπ/σμού 128.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 114/2013 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-ΚΚΞ Αρ. Πρωτ.: 322/11.11.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη- ανάπλαση κεντρικής πράσινης διαδρομής εμπορικού κέντρου Π. Φαλήρου επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΞΕ-ΠΣ1 Αρ. Πρωτ.: 323/11.11.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 30-6691.001
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΕ-5ΣΟ Αρ. Πρωτ.: 559/21.11.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΕ-ΚΔΠ Αρ. Πρωτ.: 720
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΕ-Ι3Κ Αρ. Πρωτ.: 32048
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΕ-2ΛΟ Αρ. Πρωτ.: 33927
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση διαδικασίας εκτελέσεως σε δικαστικές επιμελήτριες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΕ-55Ξ Αρ. Πρωτ.: 719
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων δημοτών –μαθητών που εισήχθησαν στα ΑΕΙ&ΤΕΙ κατά το σχολικό έτος 2012-2013 β) την έγκριση διενέργειας της προμήθειας-παροχής της εκδήλωσης γ) την έγκριση & την διάθεση της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΕ-9Φ3 Αρ. Πρωτ.: 332/11.11.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.535