1 9 10 11

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) ποσού 24800,00 συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας Περιλήψη Όροι έγκρισης

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την αναθεση του έργου: ANAKATΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου«

1 9 10 11