1 9 10 11

Αναλυτική διακήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) ποσού 24800,00 συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας Περιλήψη Όροι έγκρισης

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια “Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου“

1 9 10 11