1 56 57 58 59 60 66

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο ΤΕΥΔ 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/5/2019. Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 217.670,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 269.910,80€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 2019 του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 44.937,60€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Πρόσκληση για υπογραφή προσφοράς για την εργασία “Περισυλλογή και διαχείρηση αδέσποτων ζώων 2019”

Ανακοίνωση  Απαλλαγής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα                                                                                 Δείτε το LINK εδώ    

Πρόσκληση συνεδρίασης 18 Φεβρουαρίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 8 Απριλίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 12 Ιουνίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 20 Νοεμβρίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 11 Δεκεμβρίου 2019  

     Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Αρωγής & Αθλητισμού και υπεύθυνος Κοινωνικών Δομών κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, σας ανακοινώνουν ότι, στο πλαίσιο του επισιτιστικού προγράμματος TEBA-FEAD, θα πραγματοποιηθεί νέα διανομή νωπού βόειου κρέατος στους δικαιούχους του Δήμου μας.      Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 11:00 […]

Σε συνέχεια της από 10/1/2019 τοιχοκόλλησης της ανωτέρω εγκυκλίου σας γνωρίζουμε ότι στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας Περισσότερα εδώ…

1 56 57 58 59 60 66