Βασικός σκοπός των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε  θέματα υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου.
πρόληψη σχετικά με την κατάθλιψη και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.