Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Τμήμα Εσόδων Γραφείο Διαφημιστικών Τελών Επιμελείται για τις βεβαιώσεις του τέλους διαφήμισης που ειδικότερα περιλαμβάνει: Παραλαβή των αιτήσεων των διαφημιζομένων, έλεγχο αυτών βεβαιωτικών σημειωμάτων προς το τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας για την είσπραξη των αντιστοίχων ποσών και την έκδοση των σχετικών αδειών. Τήρηση του αρχείου των ατομικών καρτελών των διαφημιζομένων, καθώς και […]