1 2 3 4 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ   ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   Tο Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας υδάτινων πόρων της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εφαρμόζει κάθε χρόνο πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος για το έτος 2020, ελήφθησαν δείγματα από τις ακτές κολύμβησης του Δήμου […]

Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Πειραιά που αφορά στην προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν στις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, για τη διαμόρφωση των δασικών χαρτών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1 2 3 4 7