1 2 3 4 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΤΕΥΔ

    Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Π. Φαλήρου ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2021 εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών. Οι εφαρμογές θα γίνονται ως εξής: στο ρέμα της Πικροδάφνης μία φορά την εβδομάδα, σε όλα τα φρεάτια ομβρίων κάθε είκοσι ημέρες, στο Δημοτικό Κοιμητήριο μία φορά το μήνα.   Αποτελέσματα των εφαρμογών: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ   ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

1 2 3 4 8