1 29 30 31 32 33

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ… Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» Ειδικό Παράρτημα Α1) Απόδειξης […]

Παρουσίαση ΟΧΕ/ΒΑΑ Νοτίου Τομέα Περιφέρειας Αττικής Απογραφικό Δελτίο παρεμβάσεων – προτάσεων Συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.s@palaiofaliro.gr Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

1 29 30 31 32 33