1

Άρθρο 110 Νόμου 4611/2019 περί ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

δείτε την ανακοίνωση εδώ…