Αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ1/2015 Παιδικών Σταθμών Δ.Π.Φ.

image_pdfimage_print

 Αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ1/2015 ανακοίνωσης για την σύναψη
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης συνολικά πέντε (5) ατόμων
Δύο (2) άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας (101)
Πίνακας κατάταξης
Πίνακας Απορριπτέων
Τρία (3) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (104)
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων