1

Απολογισμοί έτους 2018

 ΑΔΣ 31/2019 Απολογισμός Δήμου Π.Φαλήρου

ΑΔΣ 136/2019-Παιδικοί Σταθμοί Απολογισμός 2018

ΑΔΣ 137/2019-ΠΟΑΚΕ Απολογισμός 2018 

ΑΔΣ 125.2019-Κληροδότημα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Απολογισμός 2018

ΑΔΣ 126.2019-Κληροδότημα ΖΟΥΚΙΟΥ Απολογισμός 2018