1

Απολογισμοί έτους 2017

119/2018 απόφαση Ο.Ε

115/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΑΔΣ 140/2018 Απολογισμός Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2017