1

Αποκομιδή συσσωρευμμένων απορριμμάτων: Τα όποια προβλήματα ήδη αντιμετωπίζονται.

Δείτε το Δελτίου Τύπου εδώ…