Απαλλαγή από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος κλειστών επιχειρήσεων λόγω Covid19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID19

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους βάσει κυβερνητικών εντολών & σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει προβεί σε απαλλαγή των εν λόγω επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας τους, με τις υπ.αρ. 229/24-11-2020 & 261/22-12-2020 Α.Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή των εν λόγω τελών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία εσόδων (e-mail: esoda.dpf@palaiofaliro.gr, (τηλ. επικοινωνίας 2132020261-259-321).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου
  • Έγγραφο που απεικονίζει τους ΚΑΔ με έναν από τους κάτωθι τρόπους:
  • Αίτηση σε ΕΡΓΑΝΗ ή Ε3 ή από www.gsis.gr, προσωποποιημένη πληροφόρηση, τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης.

Για την αίτηση πατήστε εδώ: