1

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας για την περιοχή Ριζαρείου Πράσινο ταμείο

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ της προμήθειας:

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ