Ανοικτός διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ του έργου Συντήρηση & Επισκευή σχολικών κτιρίων 2023

Συντήρηση & Επισκευή σχολικών κτιρίων 2023 [ΕΣΗΔΗΣ 203705]

  1. Περίληψη / Διακήρυξη / Μελέτη
  2. Espd.pdf
  3. Espd.xml