1

Ανοικτός διαγωνισμός έργου για παλαιούς ασφαλτοτάπητες του Δήμου Π.Φαλήρου

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021”

1.Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού

2.ΕΕΕΣ pdf

3.ΕΕΕΣ zip