Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Επισκευή πεζοδρομίων λεωφ.Αγ.Βαρβάρας και λοιπών εμπορικών οδών του Δήμου»

Αναλυτική διακήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»