1

Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων»

Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο

«Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων»