1

Αναστολή λειτουργίας σχολείων, παιδικών σταθμών & Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Παλαιού Φαλήρου την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Αύριο Παρασκευή 28  Ιανουαρίου,  τα σχολεία  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.