Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάπλαση πεζοδρομίων

Αναλυτική διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΩΣ ΕΩΣ ΑΙΟΛΟΥ»