Συνοπτικός διαγωνισμός έργου μετατροπής αίθουσας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ :

 

Μετατροπή αίθουσας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο