Νέα καταληκτική ημερομηνία Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών

image_pdfimage_print

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών