Ανακοίνωση Δημάρχου ∆ιονύση Χατζηδάκη για Ανακατασκευή Παλαιών Ασφαλτοταπήτων

image_pdfimage_print

Ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης ανακοινώνει
ότι, μετά από την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας που
πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2018 και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αρ. 27/2018
Πράξη, προβαίνει στην Ανακατασκευή Παλαιών Ασφαλτοταπήτων
στους εξής δρόμους:

Ζαΐμη (από Αμφιθέας έως Ποσειδώνος),
Μουσών (από Αχιλλέως έως Πικροδάφνης),
Αγ. Τριάδος (από πλ. Ντάβαρη έως Ζησιμοπούλου),
Ζησιμοπούλου (από Αγ. Τριάδος έως Ι. Φιξ),
Αιόλου (από Ι. Φιξ έως Αρτέμιδος), Κρήτης, Κρόνου κ.λπ

Το έργο, προϋπολογισμού 600.000 € συμπ/νου ΦΠΑ έλαβε
έκπτωση 62,05 % επί των τιμών της μελέτης, η δε σύμβαση που
υπεγράφη με τον ανάδοχο στις 19-2-2019 ανήλθε στο ποσό των
227.719,79 € συμπ/νου ΦΠΑ.
Τα συνολικά μέτρα οδοποϊίας που ανακατασκευάζονται ανέρχονται
στα 20.000,00 τετραγωνικά.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ