Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

image_pdfimage_print

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων,για την υλοποίηση της Πράξης
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου”

Δείτε την αίτηση εδώ…

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”
με σήμανση έκδοσης «29-11-2016»

Ειδικό Παράρτημα Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016»

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «25-2-2016»