Ανακοίνωση για την καταλληλότητα των κολυμβητικών υδάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού των ακτών κολύμβησης είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (τηλ. επικοινωνίας 2103725739, -744).

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης, επισκεφτείτε εδώ

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ