Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων

Αναλυτική διακήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων»