Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞΕ-39Κ Αρ. Πρωτ.: 72/19.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΑΡ. 57
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞΕ-Η64 Αρ. Πρωτ.: 71/19.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 97
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΞΕ-Φ4Ψ Αρ. Πρωτ.: 69/13.09.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΞΕ-9ΝΛ Αρ. Πρωτ.: 70/13.09.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΞΕ-712 Αρ. Πρωτ.: 69/13.09.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΡ. 29
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΞΕ-ΟΝΡ Αρ. Πρωτ.: 68/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΨΙΛΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ & ΤΥΠ/ΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-9Γ6 Αρ. Πρωτ.: 67/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 45
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-ΨΗΖ Αρ. Πρωτ.: 66/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 76
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-Χ4Μ Αρ. Πρωτ.: 65/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΤΗΝ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 118
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-Δ7Φ Αρ. Πρωτ.: 64/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 120
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-Η49 Αρ. Πρωτ.: 63/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΟΣ 37
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-Χ8Ψ Αρ. Πρωτ.: 62/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-713 Αρ. Πρωτ.: 60/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-431 Αρ. Πρωτ.: 59/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 271
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-ΩΤΕ Αρ. Πρωτ.: 61/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-Ξ4 Αρ. Πρωτ.: 58/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤ/ΤΟΣ: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-ΓΑ Αρ. Πρωτ.: 57/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΚΟΥΡΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-05 Αρ. Πρωτ.: 56/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-0Ξ Αρ. Πρωτ.: 55/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ - ΟΠΩΡ/ΛΕΙΟ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-Σ Αρ. Πρωτ.: 54/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 35 36 37 38 39