Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Χορήγηση στην ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Ι. Χρυσοστόμου αρ. 54 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΓΡΥ Αρ. Πρωτ.: 85/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή μικρής ισχύος, για το έτος 2011, στο κατάστημα «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)» (δ.τ. ΙΩΔΙΟ) του ΚΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, με αριθ. πρωτ. άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 29004/20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΤΚ3 Αρ. Πρωτ.: 84/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία SITUS ΜΕΠΕ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 172 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-Σ7Σ Αρ. Πρωτ.: 83/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Κων. Παλαιολόγου αρ. 32 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-Δ1Γ Αρ. Πρωτ.: 82/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στον ΤΣΙΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Ζησιμοπούλου αρ. 99 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-Δ0Κ Αρ. Πρωτ.: 81/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στον ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», σε ισόγειο χώρο, στην οδό Αγ. Βαρβάρας αρ. 51 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4565ΩΞΕ-ΝΝ2 Αρ. Πρωτ.: 80/07.12.11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 97
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4574ΩΞΕ-Π03 Αρ. Πρωτ.: 79/14.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΤΑ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4574ΩΞΕ-ΒΑΥ Αρ. Πρωτ.: 78/14.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ" ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΤΩΝΟΣ 38.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4574ΩΞΕ-ΝΔΒ Αρ. Πρωτ.: 77/14.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. "ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ-ΟΠΩΡ/ΛΕΙΟ" ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 62.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4574ΩΞΕ-ΛΔΗ Αρ. Πρωτ.: 76/14.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. " ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ & ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ" ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 44.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4574ΩΞΕ-Λ4Β Αρ. Πρωτ.: 75/14.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. "ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 113Β
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4574ΩΞΕ-700 Αρ. Πρωτ.: 74/14.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞΕ-ΛΓΗ Αρ. Πρωτ.: 73/19.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞΕ-39Κ Αρ. Πρωτ.: 72/19.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΑΡ. 57
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞΕ-Η64 Αρ. Πρωτ.: 71/19.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 97
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΞΕ-Φ4Ψ Αρ. Πρωτ.: 69/13.09.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΞΕ-9ΝΛ Αρ. Πρωτ.: 70/13.09.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΞΕ-712 Αρ. Πρωτ.: 69/13.09.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΡ. 29
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΞΕ-ΟΝΡ Αρ. Πρωτ.: 68/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΨΙΛΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ & ΤΥΠ/ΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-9Γ6 Αρ. Πρωτ.: 67/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 35 36 37 38 39