Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΥΚΗ-3254 επί της οδού Μετσόβου 3 Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩΞΕ-ΒΔΕ Αρ. Πρωτ.: 57
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Γιορτή Παιδείας 2019» στις 6 & 7 Απριλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 643ΨΩΞΕ-36Ι Αρ. Πρωτ.: 95
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Παλαιό Φάληρο: Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά» από 1 έως και 7 Απριλίου 2019 στο πολιτιστικό κέντρο «Φλοίσβος» Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΓΨΥΩΞΕ-ΦΚΓ Αρ. Πρωτ.: 96
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ36ΦΩΞΕ-ΔΒΣ Αρ. Πρωτ.: 32/27.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 25 και Άτλαντος, κατόπιν της με αρ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΦΦΩΞΕ-Υ8Ψ Αρ. Πρωτ.: 80
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω30ΔΩΞΕ-Δ9Ψ Αρ. Πρωτ.: 74
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ναϊάδων αρ. 1, κατόπιν της με αρ. 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω16ΗΩΞΕ-06Ν Αρ. Πρωτ.: 79
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ονοματοδοσία αίθουσας 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 75ΧΜΩΞΕ-ΡΝ9 Αρ. Πρωτ.: 93
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση αποδοχής ποσού 248.727,80 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π.Φαλήρου», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών του άρθρου 8 Ν.3106/2003 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του Νομικού Προσώπου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ91ΧΩΞΕ-7ΒΕ Αρ. Πρωτ.: 70
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση αποδοχής ποσού 454.974,81 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών του άρθρου 8 Ν. 3106/2003 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του Νομικού Προσώπου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΘΖΩΞΕ-8ΥΚ Αρ. Πρωτ.: 71
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΖΛΩΩΞΕ-ΘΜΕ Αρ. Πρωτ.: 68
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης Κωδικών του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕ9ΙΩΞΕ-ΙΔ1 Αρ. Πρωτ.: 67
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης Κωδικών του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασίαδη, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΝΗΦΩΞΕ-ΩΔΛ Αρ. Πρωτ.: 66
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος ποσού 135,63 ευρώ από τους κληρονόμους της Γ.Σ. στο Δήμο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΟΤ3ΩΞΕ-Ι8Ψ Αρ. Πρωτ.: 91
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΖΥΤΩΞΕ-Η1Γ Αρ. Πρωτ.: 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω58ΒΩΞΕ-96Ω Αρ. Πρωτ.: 102
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΕ1ΩΞΕ-Σ2Κ Αρ. Πρωτ.: 78
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της ομάδας ασφαλείας του Δήμου μας στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 63ΘΟΩΞΕ-39Κ Αρ. Πρωτ.: 90
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του τεχνικού κάτω διάβασης επί της οδού Ιωάννη Φιξ στο Α/Κ Παλαιού Φαλήρου στην Λ. Ποσειδώνος στα πλαίσια του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (φάση Α)», με ανάδοχο εταιρεία την «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 670ΖΩΞΕ-5ΦΨ Αρ. Πρωτ.: 105/27.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικό Καρναβάλι 2019» στις 10 Μαρτίου 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΑΟΩΞΕ-ΥΩ2 Αρ. Πρωτ.: 94
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 5 157