Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σολωμού 26, μετά την με αρ.πρωτ. 6822/30.03.2018 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΚΓΩΞΕ-87Ω Αρ. Πρωτ.: 19/23.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΦΔΩΞΕ-824 Αρ. Πρωτ.: 18/23.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξέταση των με αρ.πρωτ. 14193/23.07.2018 κατατεθέντων εγγράφων, που αφορούν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΕΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΦΕ» του ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ.53, από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και αποστολή στην Υπηρεσία Δόμησης Ελληνικού Αργυρούπολης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εγγράφου για το αν συντρέχουν λόγοι κατεδάφισης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΔ7ΩΞΕ-ΑΤΩ Αρ. Πρωτ.: 28/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΠΑΥΣΗ λειτουργίας της δραστηριότητας «ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ, ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ & ΤΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ, ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΖΩΗ ΜΟΝ ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τη ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΖΩΗ, επί της ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ αρ.80, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΚΛ0ΩΞΕ-ΠΧΛ Αρ. Πρωτ.: 29/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναστολή της απόφασης ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με πώληση άρτου – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 8, στο Π. Φάληρο, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου ο επιχειρηματίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για νέα γνωστοποίηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΧ9ΩΞΕ-ΗΝΚ Αρ. Πρωτ.: 27/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 22488/4-10-2001 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με εκπρόσωπο τον ίδιο που βρίσκεται στην ΛΕΩΦ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ αριθ. 122 , ώστε ο επιχειρηματίας έως την 26η/07/2018 να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησής του.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Υ07ΩΞΕ-19Ξ Αρ. Πρωτ.: 26/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ELDOR O.E» με εκπρόσωπο τη ΡΩΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, το οποίο βρίσκεται επί της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ. 119, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΤΕΩΞΕ-Ω5Μ Αρ. Πρωτ.: 25/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» της ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 45 & ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 69ΤΩΩΞΕ-ΜΚΥ Αρ. Πρωτ.: 24/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο την ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΥΜΗΤΤΟΥ αρ. 8, στο Δήμο μας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΛΡΩΞΕ-ΖΕΕ Αρ. Πρωτ.: 23/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΙΦΙΤΟΥ αρ.2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ66ΩΞΕ-Α1Ψ Αρ. Πρωτ.: 22/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο την ΣΟΦΙΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ. 74, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΖ3ΩΞΕ-ΑΨΗ Αρ. Πρωτ.: 21/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΟΥΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο την ΣΟΥΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, το οποίο βρίσκεται επί της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ. 11-13, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 78ΛΒΩΞΕ-0Θ1 Αρ. Πρωτ.: 20/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού Ιωάννου Φιξ στον Α/Κ Παλαιού Φαλήρου, λόγω του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (φάση Α)», μετά τη με αρ.πρωτ. 7776/17.04.2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 63ΚΖΩΞΕ-Π7Ν Αρ. Πρωτ.: 17/19.04.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τη έγκριση "Τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 192 για την έγκριση της οδού Κυβέλου, σύμφωνα με το θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Κων/νου Σπυρόπουλου".
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΤ43ΩΞΕ-Σ79 Αρ. Πρωτ.: 02/22.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τροποποίηση του άρθρου 3 του Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ), που έχει εγκριθεί με την υπ’αρ.352/23.11.2017 Απόφαση Δ.Σ., που αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για την εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗΠΧΩΞΕ-07Γ Αρ. Πρωτ.: 03/22.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων αγορών στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΔΣΩΞΕ-Ν79 Αρ. Πρωτ.: 05/27.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 16 στο Π. Φάληρο, λόγω της με αρ.πρωτ. 10258/3798/22.2.2018 καταγγελίας που υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής και αφορά στην όχληση που δημιουργεί η λειτουργία του εν θέματι περιπτέρου, σε νέα θέση, στη συμβολή των οδών Κύπρου 16 και Δαναών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΤΘΨΩΞΕ-Μ1Σ Αρ. Πρωτ.: 15/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με πώληση άρτου – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 8, στο Π. Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΨΣΩΞΕ-Ρ06 Αρ. Πρωτ.: 08/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 23530/27.11.1998 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 74, στο Π. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Υ1ΥΩΞΕ-Ο4Λ Αρ. Πρωτ.: 10/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 22488/4-10-2001 άδειας ίδρυσης & λειτουργιάς καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ταβέρνα-Οβελιστήριο-Καφετέρια» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ίδιο που βρίσκεται στην Λεωφ. Αχιλλέως αρ. 122, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΖ2ΩΞΕ-ΛΓΡ Αρ. Πρωτ.: 06/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 39