Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΧΟΣ – ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΣΗΜΑΚΗ, το οποίο βρί
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΖ7ΩΞΕ-Ω43 Αρ. Πρωτ.: 46/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων , εντός του πάρκου Φλοίσβου, στον Άρη Χατζόπουλο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΝΑΩΞΕ-ΕΜΜ Αρ. Πρωτ.: 45/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση της τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΠΦ στο ΟΤ 192 για έγκριση της οδού Κυβέλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΕ2ΩΞΕ-192 Αρ. Πρωτ.: 44/16.11.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 24, στο Δήμο μας διότι ο επιχειρηματίας κατέθεσε αίτηση στις 20/11/2017 για παράταση ωραρίου χρήσης Μουσικ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΑ6ΩΞΕ-9Ι6 Αρ. Πρωτ.: 57/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης επί των υγειονομικών και πολεοδομικών παραβάσεων, που διαπιστώθηκαν βάσει του με αρ. πρωτ. 1736/106/27.4.2015 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής και του με αρ. 18/3.11.2017 Πρωτοκόλλου Κατεδάφιση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΙΥΩΞΕ-ΟΕΤ Αρ. Πρωτ.: 42/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση της θέσης του περιπτέρου της ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ ΟΛΓΑΣ του Πέτρου από τη συμβολή των οδών Ήβης & Ναϊάδων στη ζητούμενη νέα θέση επί της συμβολής των οδών Αγ. Τριάδος & Παλαιολόγου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΚΙΩΞΕ-ΨΧ8 Αρ. Πρωτ.: 41/13.09.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ37ΩΞΕ-Φ57 Αρ. Πρωτ.: 21/25.05.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 438/15.12.2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΣΒΩΞΕ-Ι4Θ Αρ. Πρωτ.: 20/25.05.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΕΙΩΞΕ-ΣΚΡ Αρ. Πρωτ.: 22/25.05.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μη παύση της με αρ.πρωτ.20414/2014 βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας έναρξης κατ/τος "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ" επί της οδού Αφροδίτης αρ.44
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ω32ΩΞΕ-Ο5Ψ Αρ. Πρωτ.: 37
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 27115/2005 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ" επί της συμβολής των οδών Πλούτωνος αρ.21 & Αλκυόνης αρ. 90
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΙΧΩΞΕ-ΨΣΓ Αρ. Πρωτ.: 36
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της υπ’αρ. 17245/18-6-2015 άδειας χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΩΛΩΞΕ-ΘΚΕ Αρ. Πρωτ.: 40/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 23530/1998 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ" που βρίσκεται στην οδό Συντ.Ζησιμοπούλου αρ. 74 στο Π.Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7092ΩΞΕ-Ω1Π Αρ. Πρωτ.: 35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ.672/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ ΑΤΖΕΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." επί της οδού Συντ.Ζησιμοπούλου αρ.5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖ86ΩΞΕ-9Ξ5 Αρ. Πρωτ.: 27
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7506/6.03.2008 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του ΤΑΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ επί της οδού ΙΡΙΔΟΣ αρ. 8, στο Π. Φάληρο (εδόθη προθεσμία για ενέργειες του επιχειρηματία)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΤΘΩΞΕ-8ΛΒ Αρ. Πρωτ.: 33/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 25358/12.09.2005 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρ. τον ΑΓΓΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΚΩ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 67Ι3ΩΞΕ-ΛΑΘ Αρ. Πρωτ.: 34/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση των με αρ. πρωτ. 1837/23.01.1996 και 20504/12.09.2001 Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ» του ΜΠΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ επί της οδού ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 36, στο Π. Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ψ61ΩΞΕ-ΘΥΦ Αρ. Πρωτ.: 30/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗ «ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 12709/4.05.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρ. τον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ επί της οδού ΑΓ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΥΙΩΞΕ-9Τ6 Αρ. Πρωτ.: 32/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
μη προέγκριση του υπό ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ & ΩΔΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» σε ισόγειο επί της οδού ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ αρ. 28 του Δήμου μας, του ΞΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρον
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΨΥΩΞΕ-ΝΙΟ Αρ. Πρωτ.: 29/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 15461/2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ" επί της Λεωφ.Αχιλλέως αρ. 101
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΙΛ5ΩΞΕ-Ξ0Ρ Αρ. Πρωτ.: 26
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 2 3 4 5 37