Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τη έγκριση "Τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 192 για την έγκριση της οδού Κυβέλου, σύμφωνα με το θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Κων/νου Σπυρόπουλου".
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΤ43ΩΞΕ-Σ79 Αρ. Πρωτ.: 02/22.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τροποποίηση του άρθρου 3 του Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ), που έχει εγκριθεί με την υπ’αρ.352/23.11.2017 Απόφαση Δ.Σ., που αφορά στην οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για την εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗΠΧΩΞΕ-07Γ Αρ. Πρωτ.: 03/22.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων αγορών στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΔΣΩΞΕ-Ν79 Αρ. Πρωτ.: 05/27.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 16 στο Π. Φάληρο, λόγω της με αρ.πρωτ. 10258/3798/22.2.2018 καταγγελίας που υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής και αφορά στην όχληση που δημιουργεί η λειτουργία του εν θέματι περιπτέρου, σε νέα θέση, στη συμβολή των οδών Κύπρου 16 και Δαναών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΤΘΨΩΞΕ-Μ1Σ Αρ. Πρωτ.: 15/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με πώληση άρτου – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 8, στο Π. Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΨΣΩΞΕ-Ρ06 Αρ. Πρωτ.: 08/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 23530/27.11.1998 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 74, στο Π. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Υ1ΥΩΞΕ-Ο4Λ Αρ. Πρωτ.: 10/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 22488/4-10-2001 άδειας ίδρυσης & λειτουργιάς καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ταβέρνα-Οβελιστήριο-Καφετέρια» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ίδιο που βρίσκεται στην Λεωφ. Αχιλλέως αρ. 122, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΖ2ΩΞΕ-ΛΓΡ Αρ. Πρωτ.: 06/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 11443/14.5.2002 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο-Αναψυκτήριο» της εταιρείας με την επωνυμία «Μ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ίδιο, το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Τρίτωνος αρ. 41 και Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 17 στο Π. Φάληρο .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 93Ψ7ΩΞΕ-ΜΤΠ Αρ. Πρωτ.: 07/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ. 3303/1996 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο-μπαρ στο ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 7640/05.04.2005 Πράξη του Δήμου, της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.& Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ», που βρίσκεται επί της Λ. Ποσειδώνος 72 στο Π. Φάληρο, μετά την κοινοποίηση της με αρ. 63/2018 Απόφασης Αναστολής Εκτέλεσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την αξιολόγηση των εγγράφων που κατετέθησαν επί του με αρ.πρωτ.1736/27.4.2015 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2Φ4ΩΞΕ-ΨΞΡ Αρ. Πρωτ.: 4/22.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 5001/19.02.2013 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αμιγής επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο» του ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΑΝΔΡΕΑ, που βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 15 στο Π. Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΒΠΩΞΕ-6Λ8 Αρ. Πρωτ.: 09/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για μεταφορά παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης από την οδό ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 24 στην οδό ΑΡΕΩΣ 57 μετά από την 4981/7.3.2018 αίτηση της Πρεσβείας Μαυροβουνίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΚ4ΑΩΞΕ-ΥΛ4 Αρ. Πρωτ.: 16/27.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (εστιατόριο, σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο)» της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 210, στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙΧ4ΩΞΕ-Ι9Π Αρ. Πρωτ.: 14/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Εστιατόριο-Ταβέρνα» της ΤΟΜΑΡΑ ΠΗΛΕΛΟΠΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μίνωος αρ. 16 & Πικροδάφνης, στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΜ0ΩΞΕ-612 Αρ. Πρωτ.: 13/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-Επιχείρηση Αναψυχής» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Αγ.Αλεξάνδρου αρ. 46 & Ναϊάδων στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΕΙΩΞΕ-ΒΙ6 Αρ. Πρωτ.: 12/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΗ2ΩΞΕ-ΣΡΝ Αρ. Πρωτ.: 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος, ζεστής & κρύας κουζίνας – εστιατόριο)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΣΥΓΓΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 119 στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΦ0ΩΞΕ-Ζ1Τ Αρ. Πρωτ.: 11/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αναβολή της λήψης απόφασης επί της ανάκλησης ή μη της με αρ. πρωτοκ. 3303/1996 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 7640/5-4-2005 Πράξη τουΔήμο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Υ53ΩΞΕ-Δ48 Αρ. Πρωτ.: 58/08.12.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΠΑΥΣΗ της με αρ. πρωτ. 5057/29.2.2017 «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ » της ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, επί της οδού ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 24, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 625ΝΩΞΕ-ΖΞΑ Αρ. Πρωτ.: 56/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΠΑΥΣΗ της με αρ. πρωτ. 20416/16.6.2014 «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης καταστήματος» του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ αρ. 44, λόγων μη χρησιμοποίησης του χώρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΛΖΩΞΕ-ΤΒΗ Αρ. Πρωτ.: 55/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 17249/18.06.2015 Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΚΩΣΤΟΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΞΕ-2ΨΩ Αρ. Πρωτ.: 53/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 39