Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 23530/1998 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ" που βρίσκεται στην οδό Συντ.Ζησιμοπούλου αρ. 74 στο Π.Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7092ΩΞΕ-Ω1Π Αρ. Πρωτ.: 35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ.672/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ ΑΤΖΕΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." επί της οδού Συντ.Ζησιμοπούλου αρ.5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖ86ΩΞΕ-9Ξ5 Αρ. Πρωτ.: 27
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7506/6.03.2008 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του ΤΑΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ επί της οδού ΙΡΙΔΟΣ αρ. 8, στο Π. Φάληρο (εδόθη προθεσμία για ενέργειες του επιχειρηματία)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΤΘΩΞΕ-8ΛΒ Αρ. Πρωτ.: 33/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 25358/12.09.2005 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρ. τον ΑΓΓΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΚΩ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 67Ι3ΩΞΕ-ΛΑΘ Αρ. Πρωτ.: 34/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση των με αρ. πρωτ. 1837/23.01.1996 και 20504/12.09.2001 Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ» του ΜΠΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ επί της οδού ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 36, στο Π. Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ψ61ΩΞΕ-ΘΥΦ Αρ. Πρωτ.: 30/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗ «ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 12709/4.05.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρ. τον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ επί της οδού ΑΓ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΥΙΩΞΕ-9Τ6 Αρ. Πρωτ.: 32/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
μη προέγκριση του υπό ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ & ΩΔΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» σε ισόγειο επί της οδού ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ αρ. 28 του Δήμου μας, του ΞΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρον
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΨΥΩΞΕ-ΝΙΟ Αρ. Πρωτ.: 29/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 15461/2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ" επί της Λεωφ.Αχιλλέως αρ. 101
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΙΛ5ΩΞΕ-Ξ0Ρ Αρ. Πρωτ.: 26
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 18946/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΩΡΟ" που βρίσκεται στην οδό Αχαιών αρ. 28 στο Π.Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΖΤΩΞΕ-5ΩΖ Αρ. Πρωτ.: 23
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ" το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγ.Αλεξάνδρου αρ.62
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7389ΩΞΕ-ΞΩ7 Αρ. Πρωτ.: 39
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ" στην εταιρία με την επωυμία "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε." το
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΑΧΠΩΞΕ-9ΙΑ Αρ. Πρωτ.: 38
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΗ ΠΑΥΣΗ της με αρ.πρωτ. 11981/2015 βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης κατ/τος "ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ" επί της οδού Συντ.Ζησιμοπούλου αρ. 91
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΕΙΩΞΕ-ΘΓ9 Αρ. Πρωτ.: 28
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" επί της οδού Συντ.Ζησιμοπούλου αρ.95
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΩ0ΩΞΕ-ΣΟΚ Αρ. Πρωτ.: 31
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 6059/2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Ζ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΙΜΟΩΞΕ-61Κ Αρ. Πρωτ.: 25
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 21866/2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ" που βρίσκεται επί της οδού Αγ.Αλεξάνδρου αρ.8
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω0Φ1ΩΞΕ-Η9Β Αρ. Πρωτ.: 24
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΒΣΩΞΕ-17Ψ Αρ. Πρωτ.: 19
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης περιπτέρου, που βρίσκεται επί μας οδού Αμφιτρίτης αρ. 14 και μεταφορά μας στο κενωθέν περίπτερο, που βρίσκεται επί μας συμβολής των οδών Ναϊάδων αρ. 119 και Αχιλλέως.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΙΔΣΩΞΕ-ΦΞ7 Αρ. Πρωτ.: 03/26.01.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΨΛΩΞΕ-ΜΔΩ Αρ. Πρωτ.: 02/26.01.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΞΛΩΞΕ-ΙΜ3 Αρ. Πρωτ.: 01/26.01.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για: α) Τη ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. 5500/3.3.2016 «ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με εκπρόσωπο την ίδια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΩΞΕ-Υ7Υ Αρ. Πρωτ.: 15/26.01.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 37