Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ. Σ/ΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-1 Αρ. Πρωτ.: 58/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ κλπ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Υ Αρ. Πρωτ.: 57/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 56/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΗΛΕΤ. ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ζ Αρ. Πρωτ.: 55/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Δ.Α. 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 54/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PLOTER Τ.Υ. 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ψ Αρ. Πρωτ.: 53/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡ. ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΤ., ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΩΝ, BMS 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Α Αρ. Πρωτ.: 52/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ, Ν/ΦΕΙΟΥ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Φ Αρ. Πρωτ.: 51/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ε Αρ. Πρωτ.: 50/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ. & ΑΝΑΛΩΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 49/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΙΟΥ (ΣΤΟΚ) 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Χ Αρ. Πρωτ.: 48/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΔΗΜΟΤ. ΚΑΤ/ΤΟΣ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Γ Αρ. Πρωτ.: 47/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-9 Αρ. Πρωτ.: 45/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ξ Αρ. Πρωτ.: 44/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΕΛΩΝ-ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-Ο Αρ. Πρωτ.: 79/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-Ν Αρ. Πρωτ.: 78/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-Ω Αρ. Πρωτ.: 77/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-1 Αρ. Πρωτ.: 76/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 75/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 74/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 235 236 237 238 239