Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 82/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ CD - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Σ Αρ. Πρωτ.: 81/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ) & ΜΗΧ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Β Αρ. Πρωτ.: 80/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ν Αρ. Πρωτ.: 109/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-0 Αρ. Πρωτ.: 61/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-2 Αρ. Πρωτ.: 60/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΦΩΤΑΕΡΙΟ & Φ.Α. ΠΑΡΑΓ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Θ Αρ. Πρωτ.: 59/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ. Σ/ΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-1 Αρ. Πρωτ.: 58/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ κλπ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Υ Αρ. Πρωτ.: 57/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 56/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΗΛΕΤ. ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ζ Αρ. Πρωτ.: 55/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Δ.Α. 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 54/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PLOTER Τ.Υ. 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ψ Αρ. Πρωτ.: 53/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡ. ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΤ., ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΩΝ, BMS 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Α Αρ. Πρωτ.: 52/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ, Ν/ΦΕΙΟΥ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Φ Αρ. Πρωτ.: 51/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ε Αρ. Πρωτ.: 50/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ. & ΑΝΑΛΩΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 49/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΙΟΥ (ΣΤΟΚ) 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Χ Αρ. Πρωτ.: 48/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΔΗΜΟΤ. ΚΑΤ/ΤΟΣ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Γ Αρ. Πρωτ.: 47/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2010 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-9 Αρ. Πρωτ.: 45/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 225 226 227 228 229 230