Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6142.12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞΕ-Ο Αρ. Πρωτ.: 185/01.06.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 30-7135.04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞΕ-Ψ Αρ. Πρωτ.: 184/01.06.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 183/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 182/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞΕ-Β Αρ. Πρωτ.: 181/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞΕ-Ν Αρ. Πρωτ.: 172/01.06.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 180/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΞΕ-Τ Αρ. Πρωτ.: 179/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΕ-Η Αρ. Πρωτ.: 178/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΕ-Θ Αρ. Πρωτ.: 177/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 176/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: Προστασία λουομένων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΕ-Ν Αρ. Πρωτ.: 174/01.06.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία περισυλλογής, στείρωσης και φύλαξης αδέσποτων ζώων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΕ-Γ Αρ. Πρωτ.: 173/01.06.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 175/01.06.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 168/24.05.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 168/24.05.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΕ-Φ Αρ. Πρωτ.: 170/24.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΕ-Γ Αρ. Πρωτ.: 162/24.05.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΕ-Σ Αρ. Πρωτ.: 160/24.05.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΞΕ-Ξ Αρ. Πρωτ.: 159/10.05.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 225 226 227 228 229 235